TALOUSARVIOALOITE 258/2009 vp

TAA 258/2009 vp - Ilkka Kantola /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen lasten- ja nuortenpsykiatrian hoitojonojen purkamiseen

Eduskunnalle

Hoitotakuu on ollut voimassa lasten- ja nuortenpsykiatriassa vuodesta 2001, mutta resurssien puutteen vuoksi hoitojonot ovat muodostuneet ongelmaksi ympäri maata. Jonotuksen aikana potilaiden ongelmat usein myös pahenevat.

Lasten ja nuorten psykiatristen ongelmien hoitamiseen vaaditaan ennen kaikkea lisää henkilöresursseja. Lasten ja nuorten hoitosuhteet ovat usein pitkiä, mutta varhaisessa vaiheessa tehty hoitosuunnitelma säästää kustannuksia ja turhaa inhimillistä kärsimystä. Hoitoon hakeuduttaessa tehty tilannearviointi saattaisi monessa tapauksessa jo sinänsä ehkäistä akuutin kriisin pahenemisen psyykkiseksi sairaudeksi.

Mielenterveysongelmat ovat olleet esillä julkisuudessa erityisesti nuorten väkivallantekojen vuoksi. Kuntien perusterveydenhuollossa tehtävän mielenterveystyön ja sairaanhoitopiirien erikoissairaanhoidon lisärahoituksen lisäksi huomiota olisi kiinnitettävä myös kouluissa tehtävään ennaltaehkäisevään työhön. Resurssien puutteen takia hoitotakuu ei kaikkialla toteudu.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon luvun  33.60 uudelle momentille 5 000 000 euroa lasten- ja nuortenpsykiatrian hoitojonojen purkamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Ilkka Kantola /sd

​​​​