TALOUSARVIOALOITE 260/2009 vp

TAA 260/2009 vp - Saara Karhu /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Hämeenkyrön ohitustien rakentamisen aloittamiseen valtatiellä 3

Eduskunnalle

Pirkanmaalla erityisen tärkeää on alueen kilpailukyvyn parantaminen ja kansalaisten liikkumismahdollisuuksien turvaaminen. Tämä edellyttää liikenneväylien rakentamiseen ja ylläpitoon osoitettavien määrärahojen merkittävää korotusta. Liikennesuoritteilla mitattuna Pirkanmaa on maan toiseksi suurin heti Uudenmaan jälkeen.

Valtatien 3 yhteysvälillä Ylöjärvi—Vaasa on isoja puutteita liikenneturvallisuudessa ja sujuvuudessa. Tie on kaikilla liikenneturvallisuuden tunnusluvuilla mitattuna tuntuvasti muita valtateitä vaarallisempi. Tien liikenteen sujuvuutta heikentää erityisesti tiheässä olevat maankäyttöliittymät ja tavoitetasoa 100 km/h alhaisemmat nopeusrajoitukset. Tien laatutaso vaihtelee myös voimakkaasti eri osuuksilla eikä se täytä valtakunnallisen päätieverkon sujuvuus- ja turvallisuusvaatimuksia.

Ylöjärvi—Vaasa yhteysvälin parantamisessa runkotietasoiseksi yli 200 kilometrin pituudelta pitää edetä vaiheittain. Suunnitellut investoinnit sisältävät ohituskaistoja, keskikaiteita, paikallisen liikenteen erottamista päätieliikenteestä, liittymien uudistamista, pohjavesisuojauksia, meluesteiden rakentamista ja valaistuksen lisäämistä. Ensimmäisen vaiheen kustannusarvio on 110 miljoonaa euroa.

Ensimmäisenä investointikohteena on Hämeenkyrön ohikulkutie keskikaiteellisena nelikaistatienä. Se on Pirkanmaan ja koko Hämeen tiepiirin tieverkon ja alueiden kehittämisen kannalta tärkeä kehittämishanke. Nykyisin valtatie 3 kulkee Hämeenkyrön Kirkonkylän taajaman läpi. Osuus sisältää kaksi kiertoliittymää ja useita muita liittymiä. Nopeusrajoitus on pitkällä matkalla joko 50 tai 60 km/h. Ohikulkutie parantaa valtatien 3 liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä parantaa oleellisesti Hämeenkyrön kuntakeskuksen liikenneolosuhteita ja kehittämisedellytyksiä. Ohikulkutien kokonaispituus on noin 10 kilometriä. Hankkeen kustannusarvio pääosin nelikaistaisena keskikaiteellisena tienä on noin 34 miljoonaa euroa.

Valtatien 3 parantaminen välillä Tampere—Vaasa on kirjattu liikennepoliittisen selonteon investointiohjelmaan vuoden 2011 jälkeen alkaviin hankkeisiin. Kuitenkin tässä taloustilanteessa olisi kansantalouden kannalta edullista aikaistaa investointi alkavaksi jo vuonna 2010.

Valtion rahoituksen tarve vuonna 2010 Hämeenkyrön ohikulkutielle investoinnin aloittamiseksi on 5 miljoonaa euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.78 lisäyksenä 5 000 000 euroa Hämeenkyrön ohikulkutien aloittamiseen valtatiellä 3.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

 • Saara Karhu /sd
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Leena Rauhala /kd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Marko Asell /sd
 • Pertti Virtanen /ps
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Harri Jaskari /kok

​​​​