TALOUSARVIOALOITE 261/2009 vp

TAA 261/2009 vp - Johanna Karimäki /vihr ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan ammatillisen peruskoulutuksen aloituspaikkojen lisäämiseen

Eduskunnalle

Tämä talousarvioaloite on Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajien neuvottelukunnan yhteiseksi aloitteekseen hyväksymä aloite.

Ammatillisen peruskoulutuksen suosio on kasvanut voimakkaasti nuorten keskuudessa. Siitä huolimatta, että aloituspaikkoja on viime vuosina lisätty, niitä ei riitä kaikille halukkaille, vaan noin 5 % hakijoista jää vaille koulutuspaikkaa. Heikko työllisyystilanne lisää aikaisempina vuosina peruskoulunsa päättäneiden ja työttömäksi jääneiden hakeutumista ammatilliseen koulutukseen. Kysynnän kasvu kohdistuu nuorisoikäluokan paikkojen ohella myös aikuiskoulutuspaikkoihin.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  29.20.30 lisäyksenä 20 000 000 euroa ammatillisen koulutuksen aloituspaikkojen lisäämiseen ja lisää momentin perusteluihin maininnan, että määrärahalla lisätään Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan ammatillisen peruskoulutuksen aloituspaikkojen määrää.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

 • Johanna Karimäki /vihr
 • Raija Vahasalo /kok
 • Matti Saarinen /sd
 • Kari Uotila /vas
 • Merja Kuusisto /sd
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Christina Gestrin /r
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Thomas Blomqvist /r
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Timo Juurikkala /vihr
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Tapani Mäkinen /kok

​​​​