TALOUSARVIOALOITE 267/2009 vp

TAA 267/2009 vp - Johanna Karimäki /vihr 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Itämeren suojeluun Uudellamaalla

Eduskunnalle

Varsinais-Suomessa on v. 2008 toteutettu Itämeren suojelun tehostamiseen tähtäävä projekti. Projektissa on haettu täsmätoimenpitein maatalouden valumien vähentämistä yhteistyössä maataloustuottajien kanssa. Muissakin osissa maata olisi hyödyllistä tutkia vastaavien toimenpiteiden mahdollisuuksia leikata sisävesiin ja Itämereen päätyvien ravinteiden määriä. Hankkeen tavoitteena on selvitys nykyisen ympäristötukijärjestelmän toimenpiteiden tehostamisesta, ympäristönsuojelutoimenpiteitä koskevista kehittämistarpeista sekä uusien vesiensuojelukeinojen kokeilusta ja käyttömahdollisuuksista.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  35.01.04 1 000 000 euroa Itämeren suojeluun Uudenmaan alueella toteuttavassa maatalouden vesiensuojelua koskevassa projektissa.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Johanna Karimäki /vihr

​​​​