TALOUSARVIOALOITE 269/2009 vp

TAA 269/2009 vp - Jyrki Kasvi /vihr 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Museoviraston digitaalisten aineistojen saavutettavuuden ja käytettävyyden parantamiseen

Eduskunnalle

Museoviraston tiedonhallintakeskus kehittää valtakunnallisesti museokokoelmia ja kulttuuriympäristöä koskevaa digitaalista tallennusta, koordinoi yhteisiä museoiden tietotekniikkaprojekteja ja edistää kulttuuriperinnön saatavuutta tietoverkon kautta. Tiedonhallintakeskuksella on lukuisia kansallisia ja kansainvälisiä projekteja digitalisoinnin ja verkkojakelun edistämiseksi.

Suomen tallennetun aineellisen kulttuuriperinnön saattaminen tietotoverkon kautta saataville on kuitenkin erittäin iso työkenttä, jossa olemme jäämässä jälkeen kansainvälisestä kehityksestä. Hanke edellyttää niin tietotekniikan kuin museokokoelmien digitalisoinnin kansainvälisen kehityksen seuraamista. Myös uusimman tekniikan hankkimisella voidaan edesauttaa aineiston tallennusta ja tietoverkkojen kautta esille saattamista.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  29.80.55 lisäyksenä 250 000 euroa lisähenkilökunnan palkkaamiseen ja laitteistojen hankintaan Museoviraston tiedonhallintakeskukselle.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Jyrki Kasvi /vihr

​​​​