TALOUSARVIOALOITE 275/2009 vp

TAA 275/2009 vp - Matti Kauppila /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen maahanmuuttajien palveluneuvontaan Päijät-Hämeessä

Eduskunnalle

Suomessa asuvien ulkomaalaisten määrä on kasvanut tasaisesti 1980-luvulta lähtien. Hallitusohjelmaan sisältyy maahanmuuttopoliittinen ohjelma, jonka keskeisiä teemoja ovat mm. varautuminen työvoiman saatavuusongelmiin, maahanmuuttajien kotouttamisjärjestelmän tehostaminen ja etnisten suhteiden parantaminen. Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta antaa kuntien tehtäväksi laatia yhdessä työvoimaviranomaisen, järjestöjen ja eri toimialojen myötävaikutuksella kunnallinen kotouttamisohjelma. Yksittäisen maahanmuuttajan kohdalla laki konkretisoituu yksilöllisenä kotouttamissuunnitelmana.

Lahdessa toteutetaan palveluneuvontaa kokeiluna maahanmuuttajayksikössä maahanmuuttajatyöhön liittyen. Tavoitteena on selvittää yleensä maahanmuuttajien neuvonnan tarvetta, neuvonnan esille nostamia palvelutarpeita ja eri viranomaisten ja muiden toimijoiden tarpeita maahanmuuttajien kanssa toimiessaan. Palveluneuvontakokeilu käynnistyi helmikuun alussa 2006. Neuvonnan piirissä on satoja asiakaskontakteja. Kokeiluajan perusteella neuvonnalle on osoittautunut selkeä tarve. Tavoitteena on kokeilun jälkeen toiminnan vakiinnuttaminen osaksi maahanmuuttajien palvelua sekä palvelun muodostaminen seudulliseksi.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  26.40.01 lisäyksenä 500 000 euroa maahanmuuttajien palveluneuvontaan Päijät-Hämeessä.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Matti Kauppila /vas

​​​​