TALOUSARVIOALOITE 276/2009 vp

TAA 276/2009 vp - Matti Kauppila /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen uuden oikeustalon rakentamiseen Lahden käräjäoikeudelle

Eduskunnalle

Lahden nykyinen oikeustalo ei vastaa käräjäoikeuden nykyisiä ja tulevia tarpeita. Istuntosaleja on liian vähän, ne ovat liian pieniä eikä niitä ole mahdollista rakentaa lisää nykyiseen kiinteistöön. Kouvolan hovioikeus tarvitsee niin sanottuja matkakäräjiä varten myös asianmukaista istuntotilaa Lahdesta. Myös suunnitteilla oleva mahdollinen Orimattilan käräjäoikeuden, johon kuuluu voimakkaasti kasvava Mäntsälä, liittäminen Lahden käräjäoikeuteen lisäisi ennestään uusien istuntosalien tarvetta. Pitemmällä tähtäimellä oikeusministeriön suunnitelmissa lienee myös Heinolan käräjäoikeuden liittäminen Lahden käräjäoikeuteen. Lahdessa on tontti uudelle oikeustalolle, sillä Lahden kaupungilla on osoittaa oikeustaloa varten keskeiseltä paikalta kaupunkia erinomainen yleisten rakennusten tontti. Uuden oikeustalon rakentaminen ei tulisi maksamaan valtiolle ja oikeusministeriölle mitään, koska oikeustalo jäisi rakennuttajan, Senaattikiinteistöjen, omistukseen. Myöskään vuokra nykyiseen verrattuna ei tulisi olemaan oleellisesti suurempi, kun otetaan huomioon käräjäoikeuksien yhdistymisestä johtuvat toimitilasäästöt sekä se, että näin vältytään nykyiseen toimitaloon suunnitellulta isolta ja kalliilta remontilta ja sen aiheuttamalta vuokrankorotukselta. Nykyinen oikeustalo, jonka omistaa Senaattikiinteistöt, sijaitsee liikenteellisesti erinomaisella paikalla keskellä kaupunkia rautatieasemaa vastapäätä. Rakennus sopisi toimitiloiksi erinomaisesti esimerkiksi jollekin alueellistettavalle valtion virastolle tai muuhun julkiseen tai yksityiseen toimistokäyttöön. Sen edelleen markkinoinnissa ei tulisi olemaan vaikeuksia.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  28.20.88 lisäyksenä 400 000 euroa Lahden käräjäoikeuden oikeustalon suunnitteluun.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Matti Kauppila /vas

​​​​