TALOUSARVIOALOITE 277/2009 vp

TAA 277/2009 vp - Matti Kauppila /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Hämeen Rykmentin majoitustilan peruskorjaukseen

Eduskunnalle

Lahden varuskunta on monialainen valtakunnallinen koulutuskeskus. Rakennus 26 toimii alueellisten ja valtakunnallisten varusmieskurssien majoituskasarmina sekä erilaisten henkilökunnan kurssien ja vierailijoiden "majoitushotellina". Molemmat joukko-osastot ovat riippuvaisia rakennus 26:n käytöstä, sillä kasarmialueella ei ole tyhjäkäytöllä olevaa kasarmitilaa.

Rakennus 26 on rakennettu sairaalan vuodeosastoksi. Majoituskasarmikäytössä huonekohtainen majoittujamäärä on noussut jopa 2—3-kertaiseksi alkuperäiseen tarkoitukseen nähden, ja talotekniikka ei vastaa nykypäivän kaikkia odotuksia.

Uuden käyttötarkoituksen aikana huonetiloissa ei ole tehty peruskorjausta, ainoastaan vuosikorjaustöitä, joilla on ylläpidetty sen tyydyttävää käyttökuntoa. Rakennuksen talotekniikka on edelleen alkuperäinen ja se on pääsyy rakennuksessa ilmeneviin kosteus- ja ilmasto-ongelmiin. Vuonna 2001 tehdyssä kuntokartoituksessa todettiin lähes kaikkien rakennusosien osalta korjaustarve 1—4 vuoden kuluessa ja talotekniikan alkavan olla elinkaarensa päässä.

Vuodelle 2008 Hämeen Rykmentti esitti joko rakennus 26:n peruskorjausta tai vaihtoehtoisesti uuden varusmieskasarmin rakentamista.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 10 000 000 euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  28.20.88 lisäyksenä 1 000 000 euroa Hämeen Rykmentin majoitustilan peruskorjaukseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Matti Kauppila /vas
  • Jouko Skinnari /sd
  • Kalle Jokinen /kok
  • Päivi Räsänen /kd
  • Tuija Nurmi /kok
  • Timo Heinonen /kok
  • Risto Autio /kesk
  • Juha Rehula /kesk
  • Satu Taiveaho /sd
  • Ilkka Viljanen /kok

​​​​