TALOUSARVIOALOITE 278/2009 vp

TAA 278/2009 vp - Matti Kauppila /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen lasten edunvalvonnan kehittämiseen

Eduskunnalle

Lapsen edunvalvontaan liittyvät asiat ovat nousseet esille eräänä sosiaalipoliittisena kasvavana ongelmana. Viime aikoina on aiempaa enemmän kiinnitetty huomiota lapsen asemaan sosiaalitoimen asiakkaana. Aikaisemmin lasta ei ole sosiaalityöntekijöiden työskentelyssä otettu tarpeeksi huomioon eikä hänen näkemyksissään selvitetty kovinkaan laajasti. Lapsi on nähty pikemminkin objektina kuin subjektina. Lapset kuitenkin muodostavat sosiaalitoimen asiakkaina itsenäisen asiakasryhmän, jonka asema on lainsäätäjän taholta pyritty erikseen Lastensuojelulailla ja -asetuksella turvaamaan. Lapsen edunvalvontaan liittyviä tehtäviä tulisi hoitaa vain tehtävään pitkälle perehtyneiden ammattityöntekijöiden toimesta. Lapsen edunvalvonnan näkökulmasta ja uusista tämän päivän haasteista johtuen kysymykseen voisi tulla erityinen sosiaalityöntekijöiden lainopillinen erikoistuminen näihin vaativiin sosiaalityön tehtäviin, erityisesti oikeudenkäyntitilanteita silmällä pitäen.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  28.90.30 lisäyksenä 500 000 euroa lasten edunvalvonnan kehittämiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Matti Kauppila /vas

​​​​