TALOUSARVIOALOITE 279/2009 vp

TAA 279/2009 vp - Matti Kauppila /vas 

Tarkistettu versio 2.1

Määrärahan osoittaminen perusopetuksen ryhmäkoon pienentämiseen Päijät-Hämeessä

Eduskunnalle

Esimerkiksi Lahden kaupunki on rahapulan takia kohdistanut opetustoimeen tuntuvia leikkauksia. Leikkausten tuloksena Lahden kouluverkosto harvenee tuntuvasti nykyisestä, määräaikaisten opettajien palkkauksesta tingitään ja usean kymmenen opettajan työpaikka on vaakalaudalla, luokkakoot suurenevat, kouluavustajien määrä putoaa tuntuvasti nykyisestä, erityisopetuksen tilanne vaikeutuu entisestään ja oppilaiden oppimisvaikeudet lisääntyvät. Kouluopetuksessa tapahtuneet muutokset vaativat kuitenkin tämän päivän koululaiselta yhä aikaisemmin itsenäisiä yksilöllisiä valintoja ja oma-aloitteellisuutta. Oppilaat kulkevat koulupäivän aikana ryhmästä toiseen ilman pysyvää luokkaa ja ilman oman ryhmän tuomaa turvaa. Opettajan merkitys korostuu. Samalla kuitenkin ryhmäkokoja on suurennettu.

Monissa kaupungeissa ryhmäkokoja aiotaan suurentaa vielä nykyisestä, vaikka jo nykyisilläkin oppilasmäärillä oppilaan yksilöllisen tason ja tarpeiden ottaminen huomioon on opettajalle vaikeaa ja joskus ylivoimaistakin. Oppimisvaikeuksista kärsivien lasten määrä on jatkuvasti kasvussa. Riskitilanteessa elävien lasten kannalta on ensisijaisen tärkeää, että koulu pystyy tarjoamaan oppilaskohtaista tukea. Tutkimukset ovat osoittaneet, kuinka lapsen syrjäytyminen on tehokkaasti ja yhteiskunnan voimavaroja säästäen ehkäistävissä juuri turvaamalla hänen menestymisensä koulussa. Perusopetuksen ryhmäkokojen on oltava kohtuullisia, jotta opettajalla on mahdollisuus nykyistä oppilaslähtöisempään opetukseen.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  29.10.30 lisäyksenä 1 000 000 euroa perusopetuksen ryhmäkoon pienentämiseen Päijät-Hämeessä.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Matti Kauppila /vas

​​​​