TALOUSARVIOALOITE 280/2009 vp

TAA 280/2009 vp - Matti Kauppila /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen koulunkäyntiavustajien lisäämiseen

Eduskunnalle

Suomen kouluissa on tuhansia koulunkäyntiavustajia. Avustajien läsnäolo on koettu erittäin välttämättömäksi mm. erityisopetuksen ja koulurauhan kannalta. Avustajat toteuttavat oppilaan henkilökohtaista opetussuunnitelmaa ja mahdollistavat erityisopetuksen toteutumisen. Jotta vuorovaikutus ja tavoitteisuus oppilaan kanssa olisi mahdollista, koulunkäyntiavustajien tulee olla pitkäaikaisessa työsuhteessa. Erityistukea eri syistä tarvitsevat oppilaat tarvitsevat usein paljon aikaa tutustumiseen ja yhteisen kommunikaation yms. löytämiseen. Tämä näkyy mm. vammaisten, mutta myös muiden erityistukea tarvitsevien oppilaiden kohdalla.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  29.10.30 lisäyksenä 1 000 000 euroa koulunkäyntiavustajien lisäämiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Matti Kauppila /vas

​​​​