TALOUSARVIOALOITE 281/2009 vp

TAA 281/2009 vp - Matti Kauppila /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen oppisopimuskoulutuksen lisäämiseen

Eduskunnalle

Oppisopimuskoulutus on lisääntynyt voimakkaasti. Suoraan koulunpenkiltä oppisopimuksen avulla työelämään siirtyneiden nuorten tie on näyttänyt lupaavalta, ja muutaman vuoden työkokemuksesta on ollut hyötyä tulevaisuudessa. Kun vuonna 1992 oppisopimuskoulutuksessa opiskeli noin 5 000 vuotuista opiskelijaa, vuonna 2004 vuotuinen opiskelijamäärä oli 35 170. Tulevana vuonna sen tarpeen odotetaan kasvavan. Oppisopimuskoulutuksella on saavutettu huomattavasti parempia tuloksia kuin työvoimapoliittisella koulutuksella. Tällä hetkellä oppisopimuskoulutuksena toteutettu ammatillinen lisäkoulutus on määrällisesti säädeltyä. Oppisopimuspaikkoja on voitu myöntää noin 82 prosenttia haetusta määrästä. 10 miljoonan euron määrärahan korotuksella lisäkoulutuksen oppisopimuspaikkoja saataisiin lisää 2 000 kappaletta ja myöntöaste nousisi 89 prosenttiin.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  29.30.32 lisäyksenä 10 000 000 euroa oppisopimuskoulutuksen lisäämiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Matti Kauppila /vas

​​​​