TALOUSARVIOALOITE 286/2009 vp

TAA 286/2009 vp - Matti Kauppila /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen myyrävahinkojen korvauksiin

Eduskunnalle

Metsäkeskus Häme-Uusimaalla ovat taimikoiden myyrätuhot ennätysmäiset. Nyt on tiedossa ainakin 5 000 hehtaarin myyrävahinkojen korvaaminen. Metsänomistajilla on oikeus saada tukea luonnontuhojen korjauksiin, ja tuhojen rahoitus on poissa tavanomaisista rahoitettavista töistä.

Metsäntutkimuslaitoksen alustavien arvioiden mukaan myyrät ovat tuhonneet viime talvena yli 18 000 hehtaaria Suomen metsiä. Arvio koskee vain täystuhoja; lisäksi ovat alueet, joilla myyrät ovat syöneet esim. havupuiden latvoja. Myyrätuhojen korjaamiseen varatut rahat ovat jo loppuneet kesken. Jos tuhoja ei korvata tänä vuonna, siirtyy korvausten maksaminen tuleville vuosille. Vakuutukset eivät näytä kovin helposti myöskään kattavan tuhoja.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  30.60.43 lisäyksenä 3 000 000 euroa myyrävahinkojen korvauksiin.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Matti Kauppila /vas

​​​​