TALOUSARVIOALOITE 287/2009 vp

TAA 287/2009 vp - Matti Kauppila /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen

Eduskunnalle

Kotimaan hakkuumahdollisuuksia pystytään hyödyntämään nykyisin vain 85 %. Kuluvan vuoden hakkuut tulevat jäämään jälkeen normaalitasosta huolimatta kesällä alkaneen puukaupan vilkastumisesta. Julkisen vallan toimenpiteillä ja metsäsektorin yhteistyöllä voidaan kuitenkin merkittävästi edistää hakkuumahdollisuuksien hyödyntämistä. Yksityismetsätalouden investointien tukemiseen tarkoitetun valtion avustuksen (Kemera-varat) supistaminen on alan toimijoiden esittämän kasvun sijasta väärä suunta, joka ei tue puun markkinoilletuloa. Kemera-varoja on leikattu jo vuosia tasolle, joka jää vain 67 prosenttiin alueellisissa metsäohjelmissa lasketusta 86 milj. euron tasosta.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  30.60.44 lisäyksenä 27 000 000 euroa puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Matti Kauppila /vas

​​​​