TALOUSARVIOALOITE 29/2009 vp

TAA 29/2009 vp - Paavo Arhinmäki /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen oppivelvollisuuden ulottamiseksi 18 ikävuoteen oppisopimuskoulutuksen voimavaroja lisäämällä

Eduskunnalle

Talousarvioaloite on osa Vasemmistoliiton koulutuspoliittista linjausta, jonka mukaan nuorten oppivelvollisuutta jatkettaisiin 18 ikävuoteen saakka. Oppivelvollisuuden suorittaminen tapahtuisi kaikkien alle 18-vuotiaiden osalta valinnaisesti joko peruskoulussa ja lukiossa, peruskoulussa ja ammatillisissa oppilaitoksissa tai oppisopimuskoulutuksessa taikka ammatilliseen koulutukseen integroidussa työpajatoiminnassa. Uudistus on tarkoitus saattaa voimaan 1.8.2010. Tulemme myös tekemään asiaa koskevan lakialoitteen.

Tässä talousarvioaloitteessa lisämääräraha 6 000 0000 euroa kohdennettaisiin oppisopimuskoulutuksen valtionosuuteen ja avustuksen määrärahaan, jolla luotaisiin noin 2 000 oppilaan aloituspaikkaa vastaava lisäresurssi.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  29.30.32 lisäyksenä 6 000 000 euroa valtionosuuteen oppisopimuskoulutuksena annettavan koulutuksen lisäämiseksi 2 000 opiskelijapaikalla.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

 • Paavo Arhinmäki /vas 
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Jaakko Laakso /vas
 • Merja Kyllönen /vas
 • Minna Sirnö /vas
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Annika Lapintie /vas
 • Jyrki Yrttiaho /vas
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Matti Kangas /vas
 • Matti Kauppila /vas
 • Veijo Puhjo /vas
 • Kari Uotila /vas

​​​​