TALOUSARVIOALOITE 291/2009 vp

TAA 291/2009 vp - Matti Kauppila /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen perustienpitoon Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa

Eduskunnalle

Etelä-Suomen kasvavien ja laajenevien taajamien kehittäminen sekä erityisesti turvallisuuden edistäminen edellyttää yleisen tieverkon kehittämistä. Liikenneväylien turvallisuuden ja palvelutason puutteet korostuvat tieliikenteessä, mutta tarvittaviin alueellisiin keskikokoisiin tiehankkeisiin ei ole valtion talousarviossa juuri ollenkaan rahoitusta.

Perustienpidon rahoitus alueellisiin investointeihin Hämeen tiepiirissä on ollut jo vuosia riittämätön kehittämistarpeisiin nähden. Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakuntien alueilla on lukuisia perusteltuja ja tarpeellisia kevyen liikenteen väylien ja alemman asteisten teiden perusparannushankkeita tai muita pienempiä kunnostus- ja parannuskohteita, joita ei nykyisellä rahoitustasolla tultane koskaan toteuttamaan. Uusia tarpeita syntyy lukumääräisesti koko ajan enemmän kuin nykyrahoituksella voidaan toteutusohjelmaan ottaa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 40 000 000 euroa perustienpitoon Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Matti Kauppila /vas

​​​​