TALOUSARVIOALOITE 292/2009 vp

TAA 292/2009 vp - Matti Kauppila /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Lahden seudun joukkoliikenteen tukemiseen

Eduskunnalle

Lahden seudulla, kuten muillakin keskisuurilla kaupunkiseuduilla, on joukkoliikenteen hyvä palvelutaso erittäin tärkeää erityisesti työmatka- ja runkoyhteyksillä. Joukkoliikennettä tulee kehittää siten, että se on kilpailukykyinen vaihtoehto henkilöautoliikenteelle. Lahdessa on valmisteltu esityksiä mittavista parannuksista linja-autoliikenteen hinnoitteluun.

Joukkoliikenteen kehittämisohjelman 2009—2015 yhtenä kärkitoimenpiteenä on suurten kaupunkiseutujen joukkoliikenteen palvelutason parantaminen myös erityisesti Lahden, Kuopion ja Jyväskylän seuduilla, jotta liikkuminen ilman henkilöautoa helpottuisi.

Kehittämisohjelmassa kärkihankkeiden rahoitukseksi kirjattiin, että valtio osallistuu keskisuurten kaupunkiseutujen joukkoliikenteen palvelutason ja kilpailuyvyn parantamiseen yhdessä kuntien kanssa.

Lahden seudun kunnat ovat toteuttaneet tai tehneet päätökset toteuttaa joukkoliikenteen kehittämisohjelman mukaiset toimenpiteet.

Lahden seutu tarvitsee jatkossa edellisvuosia enemmän valtion tukea joukkoliikenteelle varsinkin, kun alue kytkeytyy yhä selvemmin pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueeseen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.30.63 lisäyksenä 1 000 000 euroa Lahden seudun joukkoliikenteen tukemiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

 • Matti Kauppila /vas 
 • Jouko Skinnari /sd
 • Kalle Jokinen /kok
 • Päivi Räsänen /kd
 • Tuija Nurmi /kok
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Satu Taiveaho /sd
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Johannes Koskinen /sd
 • Risto Autio /kesk
 • Juha Rehula /kesk

​​​​