TALOUSARVIOALOITE 293/2009 vp

TAA 293/2009 vp - Matti Kauppila /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen joukkoliikenteen palvelujen ostoon ja kehittämiseen rataosuuksilla Riihimäki—Hämeenlinna ja Riihimäki—Lahti

Eduskunnalle

Työssäkäynnin, koulukuljetusten ja haja-asutusalueiden väestön asioinnin mahdollistaminen edellyttää julkista tukea joukkoliikenteen säilyttämiseksi alueellisen tasa-arvon näkökulmasta. Tuen tarpeen lisääntyessä valtio on vähentämässä omaa osuuttaan ja kunnat ovat vuosi vuodelta joutuneet lisäämään omaa rahoitustaan säilyttääkseen kuntalaisille tarpeelliseksi katsotun julkisen liikenteen.

Liikenne- ja viestintäministeriö ostaa Helsingin lähiliikennettä YTV:n ulkopuolisella alueella, jolla mahdollistetaan korkeampi palvelutaso kuin mihin suorat lipputulot antavat mahdollisuuden. Taajamajunaliikenteen ylläpito ja lisääminen ovat Kanta-Hämeessä valtion rahoituksesta riippuvaisia. Perustarjontaan sisältyy tällä hetkellä välien Helsinki—Riihimäki, Helsinki—Karjaa ja Helsinki—Lahti lähiliikenne. Etelä-Suomen alueellisen tasapuolisuuden vuoksi tulisi Helsingin lähiliikennealueeseen liittää myös rataosat Riihimäki—Hämeenlinna ja Riihimäki—Lahti.

Oikoradan käyttöönotto ja sen jälkeen voimaantulleet aikataulut merkitsivät Hämeenlinnan kaupunkiseudulla junatarjonnan vähenemistä ja raideliikenteen palvelutason laskua. Hämeen maakunnan saavutettavuus ja kilpailukyky ovat tästä syystä heikentyneet erityisesti suhteessa Lahden kaupunkiseutuun. Tilanteen korjaamiseksi tulisi taajama-unavuoroja lisätä korvaamaan poistuvia junayhteyksiä. Erityisesti taajamajunan Hämeenlinna—Helsinki uusi aamuyhteys on koettu tarpeelliseksi.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.30.63 lisäyksenä 4 000 000 euroa joukkoliikenteen palvelujen ostoon ja kehittämiseen rataosilla Riihimäki—Hämeenlinna ja Riihimäki—Lahti.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Matti Kauppila /vas 

​​​​