TALOUSARVIOALOITE 294/2009 vp

TAA 294/2009 vp - Matti Kauppila /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen junien kaukoliikenteen ostoon

Eduskunnalle

Pidämme ympäristösyistä perusteltuna pitää yllä hallituksen esitystä kattavampaa ja tehokasta kaukoliikennettä. Liikenne- ja viestintäministeriöllä ja VR Osakeyhtiöllä on sopimus kaukoliikennepalveluista vuosina 2006—2011. Vuosien 2007—2011 sopimusvaltuus on 156,1 milj. euroa. Ehdotamme ensi vuodeksi korotettua määrärahaa. Vastaavasti sopimusvaltuutta tulee korottaa vuosittain 5 milj. eurolla.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.30.65 lisäyksenä 5 000 000 euroa junien kaukoliikenteen ostoon.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

 • Matti Kauppila /vas 
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Merja Kyllönen /vas
 • Minna Sirnö /vas
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Jaakko Laakso /vas
 • Veijo Puhjo /vas
 • Jyrki Yrttiaho /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Matti Kangas /vas
 • Markus Mustajärvi /vas

​​​​