TALOUSARVIOALOITE 295/2009 vp

TAA 295/2009 vp - Matti Kauppila /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen muutosturvaresurssien ohjaamiseen työvoimatoimistoille

Eduskunnalle

Muutosturvalainsäädäntö tuli voimaan kesällä 2005. Muutosturva tarjoaa yksilöllistä työhallinnon palvelua ja uudelleenkoulutusta työntekijöille, joiden työsuhde on päättynyt tuotannollisista tai taloudellisista syistä. Muutosturvauudistuksen hengen toteutuminen on pitkälti työvoimatoimistojen vastuulla. Muutosturvan toteutuminen edellyttää, että työministeriöllä on osoittaa siihen riittävät resurssit. Rahoitus on turvattava. Valtiovallan tehtävänä on pitää huoli työvoimahallinnon riittävistä resursseista. Työvoimatoimistot poikkeavat paljon toisistaan hanakkuudessa lähteä toteuttamaan muutosturvan mukaisia toimenpiteitä. Haluttomia työvoimatoimistoja tulee patistaa lähtemään aktiivisesti liikkeelle muutosturvamahdollisuuden tarjoamisessa työttömälle. Työvoimatoimistojen lakisääteinen tehtävä on edesauttaa työllistymistä. Tämä perustehtävä ei saa päästä yksittäisiltä virkailijoiltakaan unohtumaan.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  32.30.01 lisäyksenä 10 000 000 euroa muutosturvaresurssien ohjaamiseen työvoimatoimistoille.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Matti Kauppila /vas 

​​​​