TALOUSARVIOALOITE 297/2009 vp

TAA 297/2009 vp - Matti Kauppila /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen työttömien yhdistysten tukemiseen Päijät-Hämeessä

Eduskunnalle

Maassamme on liki kaksisataa työttömien yhdistystä. TE-keskukset vähentävät jatkuvasti yhdistyksille kohdistettuja avustuksiaan. Yhdistykset ovat joutuneet tiukoille rahoituksen hankkimisessa. Yhdistysten toiminta on uhattuna esimerkiksi Päijät-Hämeessä. Työttömien yhdistysten toiminta on yhteiskunnalle edullista toimintaa. Yhdistysten työllistävät kustannukset ovat vain promilleluokkaa verrattuna normaaliin yritystoiminnan avustamiseen ja käynnistämiseen. Työttömien yhdistykset kouluttavat työttömiä ja työttömyysuhanalaisia henkilöitä.

Verottaja kuitenkin katsoo toiminnan liiketoiminnaksi, vaikka tulos kyseisissä yhdistyksissä käytetään laitteiden, opetuksen, työelämään valmennuksen ja tuotevalmistuksen kuluihin sekä investointeihin. Myös vapaaehtoisten henkilöiden työpanoksen käyttö tämän laatuisissa tapauksissa katsotaan veronkierroksi. Esille on tuotu ratkaisuna ns. sosiaalista yritysajatusta. TE-keskukset voivat olla aktiivisemmin työttömien yhdistysten toimintojen käynnistäjinä. Yhdistyksissä kohdennettaisiin avustukset tärkeisiin valmistuksen osa-alueisiin ja koulutukseen sekä syrjäytymisen ehkäisemiseen. Työttömien yhdistyksistä saataisiin näin paikkakunnan todellisia kehitysyhtiöitä edullisin rahoituskustannuksin. Näin avautuisi mahdollisuuksia kehittää kolmannen sektorin toimintaa ilman verosanktioiden pelkoa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  32.30.51 lisäyksenä 200 000 euroa työttömien yhdistysten tukemiseen Päijät-Hämeessä.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Matti Kauppila /vas 

​​​​