TALOUSARVIOALOITE 299/2009 vp

TAA 299/2009 vp - Matti Kauppila /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Päijät-Hämeen maakunnan kehittämisrahan korottamiseen

Eduskunnalle

Maakunnan kehittämisrahan määräraha vuodelle 2010 on 32,156 miljoonaa euroa, joka on 500 000 euroa vähemmän kuin kuluvana vuonna. Maakunnan kehittämisraha jakautuu ohjelmiin sidottuun ja vapaasti maakuntien käyttöön tulevaan osuuteen. Maakunnan omaan harkintaan annettavan rahoituksen lisääminen monipuolistaa ja tehostaa maakuntasuunnitelmissa linjattujen tavoitteiden toteuttamista sekä vahvistaa samalla maakunnan omaehtoista toimintaa alueen kehittämispolitiikasta päätettäessä. Se on myös uudistetun aluekehityslain hengen mukaista, sillä se vahvistaa maakuntien omaehtoista roolia aluekehityksen toteutuksessa ja koordinoinnissa. Ilman vapaata maakunnan kehittämisrahaa alueiden kehittämisinstrumentit jäävät hyvin vähäisiksi erityisesti tapauksissa, kun tarvitaan nopeaa ja joustavasti kohdennettavissia olevaa kehitysparannusta. Kehittämisrahan korottamista puolustaa sekin, että kuntien kiristyvä talous heikentää niiden mahdollisuuksia rahoittaa tarvittavia kehityshankkeita siitä huolimatta, että aluekehitysvastuu on määritelty myös kunnille. Hallitusohjelmassa on todettu, että maakunnan kehittämisrahan sitomattomaan osaan tehdään tasokorotus.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  32.50.43 lisäyksenä 500 000 euroa Päijät-Hämeen maakunnan kehittämisrahan korottamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Matti Kauppila /vas 

​​​​