TALOUSARVIOALOITE 30/2009 vp

TAA 30/2009 vp - Paavo Arhinmäki /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen toisen asteen opiskelijoiden opintorahaan

Eduskunnalle

Vanhempien tulojen vaikutuksesta opintorahaan on säädetty opintotukilaissa. Vanhempien tulot eivät vaikuta lainkaan korkeakoulussa opiskelevan opintotukeen. Alle 20-vuotiaan toisen asteen opiskelijan opintorahassa sen sijaan otetaan vanhempien tulot huomioon. Lisäksi toisen asteen opintoraha on tasoltaan edelleen selvästi heikompi kuin korkea-asteen opintoraha. Tällainen tilanne asettaa toisen asteen opiskelijat ja korkeakouluopiskelijat eriarvoiseen asemaan.

Epäoikeudenmukainen vanhempien tuloihin perustuva opintorahan tarveharkinta pitää poistaa itsenäisesti asuvilta alle 20-vuotiailta toisen asteen opiskelijoilta. Opintorahan tarveharkinnan poistaminen kaikilta itsenäisesti asuvilta yli 18-vuotiailta maksaisi Kelan arvion mukaan noin 23 miljoonaa euroa. Tällä määrärahalla voitaisiin yhdenmukaistaa opintotukijärjestelmää ja tasa-arvoistaa eri kouluasteiden opiskelijoiden asemaa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  29.70.55 lisäyksenä 23 000 000 euroa toisen asteen opiskelijoiden opintorahan budjettiperusteiseen korottamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

 • Paavo Arhinmäki /vas 
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Jaakko Laakso /vas
 • Merja Kyllönen /vas
 • Minna Sirnö /vas
 • Annika Lapintie /vas
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Matti Kauppila /vas
 • Matti Kangas /vas
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Jyrki Yrttiaho /vas
 • Veijo Puhjo /vas
 • Kari Uotila /vas

​​​​