TALOUSARVIOALOITE 300/2009 vp

TAA 300/2009 vp - Matti Kauppila /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen psykiatristen hoitopaikkojen lisäämiseen

Eduskunnalle

Mielenterveys- ja päihdesuunnittelua valmistelevan työryhmän ehdotuksen mukaan psykiatrian osastoja tullaan sijoittamaan yleissairaaloiden yhteyteen ja paikkoja vähennetään 4 600:sta 3 000:een seuraavien vuosien aikana — 35 % nykyisistä hoitopaikoista. Näin ajatellaan siirrettävän maakuntien resurssipulassa painiskelevien terveyskeskusten yleislääkäreiden harteille 1 600 vaikeahoitoista potilasta.

Viime laman aikana 1990-luvulla psykiatrisia hoitopaikkoja vähennettiin merkittävästi, ilman että lisättiin psykiatrisen avohoidon resursseja. Näin leikattiin heikommilta ja kärjistettiin terveydenhuollon epätasa-arvoa niin yksilöiden välillä kuin alueellisestikin. Suomessa on jo nyt yksi OECD-maiden eriarvoisimmista terveydenhuoltojärjestelmistä. Psykiatrisen hoidon painopisteen siirtäminen laitoshoidosta avohoitoon ei tarkoita välttämättä vain säästöjä. Muutos edellyttää henkilökunnan lisäämistä, mm. depressiohoitajia.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.01.04 lisäyksenä 5 000 000 euroa psykiatristen hoitopaikkojen lisäämiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Matti Kauppila /vas 

​​​​