TALOUSARVIOALOITE 301/2009 vp

TAA 301/2009 vp - Matti Kauppila /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen asumistuen parantamiseen

Eduskunnalle

Asumistuki tukimuotona on toimiva ja tarpeellinen. Asumistuen avulla voidaan tukea tehokkaasti esimerkiksi pienituloisia kahden ja yhden huoltajan lapsiperheitä. Juuri lapsiperheitä tulee tukea enemmän asumisen tukemisen muodossa.

Asumistuen saajien määrän ennakoidaan kasvavan työllisyystilanteen heikentymisen vuoksi ja keskimääräisen tuen kasvavan asumismenojen nousun myötä. Kun asumistuen saajia arvioidaan olevan vuoden 2010 lopussa noin 164 000, ei asumistuen tukiperusteiden säilyttäminen vuoden 2009 tasolla riitä.

Asumisen tukemisessa on huomattavasti parannettavaa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.10.54 budjettiperusteisena lisäyksenä 20 000 000 euroa asumistuen parantamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

 • Matti Kauppila /vas 
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Merja Kyllönen /vas
 • Minna Sirnö /vas
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Matti Kangas /vas
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Jaakko Laakso /vas
 • Veijo Puhjo /vas
 • Jyrki Yrttiaho /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Markus Mustajärvi /vas

​​​​