TALOUSARVIOALOITE 305/2009 vp

TAA 305/2009 vp - Matti Kauppila /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toiminnan käynnistämistyöhön

Eduskunnalle

Keskitetään kokeilevan asuntorakentamisen soveltava tutkimus, kehittäminen ja koerakentaminen Päijät-Hämeeseen. Päijät-Hämeessä on panostettu asumisen kehittämiseen ja Lahden puurakentamisalueisiin (Puu-Paavola ja Karisto) ja -kohteisiin (Sibeliustalo). Vuonna 2004 Päijät-Hämeessä järjestettiin asuntomessut (Heinola), loma-asuntomessut (Hartola) ja Kyläasumisen messut (Asikkala). Päijät-Häme haluaa edelleen kehittää asuinympäristöään ja varmistaa laadukkaan, viihtyisän ja vetovoimaisen asuinympäristön kilpailukykytekijänä tavoiteltaessa hyvinvointia, kasvua ja osaavaa työvoimaa. Päijät-Hämeestä luodaan asumisen, ympäristöosaamisen ja ekoteknologian keskus "Asumisen Heureka".

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  35.20.01 lisäyksenä 600 000 euroa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toiminnan käynnistämistyöhön.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Matti Kauppila /vas 

​​​​