TALOUSARVIOALOITE 307/2009 vp

TAA 307/2009 vp - Matti Kauppila /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen aravavuokratalojen peruskorjauksiin

Eduskunnalle

Viime syksynä vapautui valtion aravalainan asettamista rajoituksista suuri määrä vuokra-asuntoja. Kunnat omistavat Suomessa noin 240 000 asuntoa. Asuntojen kysyntä on vähentynyt monilla alueilla niin, että taloja uhkaa purkaminen. Samaan aikaan edullisista vuokra-asunnoista esim. opiskelijoille, eläkeläisille ja vähäosaisille on puutetta. Kuntaliiton tutkimuksen mukaan yli puolet Suomen kunnista ei ole varautunut omistamiensa vuokratalojen peruskorjausten rahoitukseen. Lähitulevaisuuden suunnitelmiakaan ei ole tehty siitä, mitä vapautuville arava-asunnoille tehdään. Varautumista peruskorjauksiin vaikeuttavat taloyhtiöiden suuret velat. Aravavuokratalojen lainat muodostavat usein huomattavan osan koko kuntatalouden lainoista.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  35.20.55 lisäyksenä 10 000 000 euroa aravavuokratalojen peruskorjauksiin.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Matti Kauppila /vas 

​​​​