TALOUSARVIOALOITE 308/2009 vp

TAA 308/2009 vp - Anneli Kiljunen /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen omaishoidon tuen ja tukipalveluiden lisäämiseen

Eduskunnalle

Pitkäaikaissairaiden, vammaisten ja iäkkäiden apua tarvitsevien henkilöiden hoito ei voi toteutua ilman omaishoitoa. Omaishoitajien työpanos on samaa luokkaa kuin koko sosiaali- ja terveysalan hoitohenkilökunnan tekemä työ. Pääasiallisesti läheistään auttavia omaishoitajia on Suomessa noin 280 000. Kotona hoidettavista henkilöistä noin 60 000 olisi laitoshoidossa ilman omaishoitoa. Kunnallisen omaishoidon tuen piiriin kuuluu vain noin 34 000 omaishoitajaa.

Omaishoidon tuen myöntämisen käytännöt ovat hyvin vaihtelevia eri puolilla maatamme eikä tuen piiriin pääsykään takaa aina lakisääteisiä vapaapäiviä ja muita tukipalveluita. Omaishoidon tuelle on saatava valtakunnalliset kriteerit ja palkkio on siirrettävä Kelan maksettavaksi. Samalla on vahvasti tuettava omaishoitajien ja hoidettavien terveyttä ja hyvinvointia takaamalla heille riittävät kunnalliset tukipalvelut.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  28.90.30 lisäyksenä 30 000 000 euroa omaishoidon tuen ja tukipalveluiden lisäämiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Anneli Kiljunen /sd
  • Jouko Skinnari /sd
  • Tuula Peltonen /sd
  • Satu Taiveaho /sd
  • Kari Rajamäki /sd
  • Saara Karhu /sd

​​​​