TALOUSARVIOALOITE 309/2009 vp

TAA 309/2009 vp - Anneli Kiljunen /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Pien-Saimaan vesistöalueen kunnostamisen käynnistämiseen

Eduskunnalle

Etelä-Saimaan länsiosassa on Pien-Saimaaksi nimitetty vesialue, joka on viime vuosikymmenien aikana rehevöitynyt huolestuttavasti. Syksyllä 2008 alueella alkoi sinileväkukinta, joka päättyi vasta huhtikuun alussa 2009. Voimakas talviaikainen sinileväesiintymä on ollut poikkeava ja aiheuttanut Länsi-Saimaan seutukunnan asukkaissa ja kesäasukkaissa merkittävää huolta. Lappeenrannan kaupungin päävedenottamona toimii Huhtiniemen tekopohjavesilaitos, joka saa raakavetensä Pien-Saimaan eteläosasta.

Pien-Saimaan merkittävimpiä kuormittajia ovat maatalous, metsäteollisuus, turvetuotanto, hulevedet sekä ajoittainen sisäinen kuormitus. Eri kuormituslähteiden merkitys vedenlaatuun vaihtelee paljon eri alueilla. Alueen eteläosassa jätevesien aiheuttama pistekuormitus on tärkein kuormituslähde, kun taas pohjoisosissa maatalous ja turvetuotanto ovat merkittävimpiä kuormittajia. Ilmastomuutos voi osaltaan lisätä näitä vaikutuksia erityisesti sen vuoksi, että sateiden lisääntyminen kasvattaa huuhtoutumia. Tiedot ilmastomuutoksen vaikutuksista ovat kuitenkin vielä puutteellisia.

Lappeenrannan kaupungin, Lappeenrannan Vesi Oy:n, Taipalsaaren, Lemin ja Savitaipaleen kuntien, Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen sekä Pien-Saimaan Suojeluyhdistyksen toimesta on käynnistetty vesialueen kunnostamishanke (PISA), jolla valmistellaan alueen kunnostamistoimenpiteet. Varsinaiset kunnostamistoimenpiteet pitää saada käyntiin vuoden 2010 alkupuolella.

Pien-Saimaan kunnostamisen toteuttamiseksi tuleekin nyt käynnistää hankekokonaisuus, joka pitää sisällään laajasti vesiensuojelutoimenpiteitä kaikilla vesistökuormitusta aiheuttavilla sektoreilla sekä tarvittavia sisäisen kuormituksen hallintaan liittyviä kunnostustoimenpiteitä.

Vesiensuojelutoimenpiteet kohdistuvat mm. maa- ja metsätalouteen sekä hulevesien aiheuttaman kuormituksen vähentämiseen. Sisäisen kuormituksen hallintaan liittyvät toimenpiteet voivat olla mm. veden vaihtuvuuden parantamiseen ja kalaston hoitoon liittyviä toimenpiteitä. Vuosille 2010—2013 ajoittuvan kunnostushankkeen kokonaiskustannusarvio on 4 miljoonaa euroa, josta valtion rahoitettavaksi esitetään 2 miljoonaa euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  30.50.31 lisäyksenä 400 000 euroa Pien-Saimaan vesistöalueen kunnostamisen käynnistämiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Anneli Kiljunen /sd

​​​​