TALOUSARVIOALOITE 311/2009 vp

TAA 311/2009 vp - Anneli Kiljunen /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Savitaipaleelta Suomenniemelle kulkevan Partakosken tien perusparantamiseen

Eduskunnalle

Savitaipaleelta Suomenniemelle kulkeva Partakoskentie (tie 409) vaatii perusparannuksen ja päällystämisen. Tien vaikutusalueella infrastruktuuria on viime vuosina parannettu, mm. alueen vapaa-ajan asuntoja on sähköistetty ja näin alueen asumis- ja virkistyskäyttöä on voitu lisätä. Kuitenkin tien heikko kunto aiheuttaa esteitä alueen kehittämiselle. Tiellä on suuri merkitys myös puutavaran kuljetuksissa. Tien perusparannus on välttämätön, jotta sekä lisääntyvä henkilöliikenne että metsä- ja maatalouskuljetukset voidaan hoitaa turvallisesti.

Tien perusparannuksessa tulisi myös kunnioittaa alueen historiaa ja maisema-arvoja. Näin voitaisiin myös edelleen vahvistaa matkailua alueella. Ylipäätänsä tien tulisi olla sellaisessa kunnossa, että se lisäisi alueen elinvoimaa.

Päällystämätöntä osuutta Partakoskelta Suomenniemen suuntaan on 13 km. Tämän osuuden perusparantaminen maksaa Tiehallinnon arvioiden mukaan 2,5—3,5 miljoonaa euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 3 000 000 euroa Partakosken maantien 409 perusparantamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Anneli Kiljunen /sd

​​​​