TALOUSARVIOALOITE 313/2009 vp

TAA 313/2009 vp - Anneli Kiljunen /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen ensimmäisen lapsen lapsilisän korottamiseen

Eduskunnalle

Hallitus korottaa lapsilisää vuoden 2009 alusta kymmenellä eurolla kuukaudessa kolmannesta lapsesta lukien. Samalla hallitus jättää 80 prosenttia lapsiperheistä ilman lapsilisien korotuksia. Kuluttajatutkimusten mukaan ensimmäisestä lapsesta tulevat miltei suurimmat kustannukset, ja toisaalta ensimmäisen lapsilisän korotus auttaa kaikkia lapsiperheitä.

Ehdotamme tämän vuoksi myös ensimmäisen lapsen lapsilisän korottamista niin, että se on samansuuruinen toisen lapsen lapsilisän kanssa. Perheen ensimmäisestä lapsilisään oikeuttavasta lapsesta maksettavan lapsilisän määrä tulisi siten korottaa nykyisestä 100 eurosta 110,50 euroon kalenterikuukaudessa. Jos lapsi on kunnan kustannuksella hoidettavana laitos- tai perhehoidossa ja lapsilisä maksetaan kunnalle taikka jos lapsilisä maksetaan lapselle itselleen, lapsilisä olisi myös tällöin 110,50 euroa kalenterikuukaudessa.

Aiomme uudistaa myös jo viime vuonna jätetyn ensimmäisen lapsen lapsilisän korottamista koskevan lakialoitteemme.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.10.51 budjettiperusteisena lisäyksenä 70 000 000 euroa ensimmäisen lapsen lapsilisän korottamiseksi 110,50 euroon.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Anneli Kiljunen /sd
  • Satu Taiveaho /sd
  • Saara Karhu /sd
  • Jouko Skinnari /sd

​​​​