TALOUSARVIOALOITE 314/2009 vp

TAA 314/2009 vp - Anneli Kiljunen /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen lapsilisän maksamiseen 17-vuotiaille

Eduskunnalle

Suomalainen lapsilisäjärjestelmä on tarpeellinen, kansainvälisestikin vertaillen kohtuullisen hyvätasoinen universaali etuus, joka korvaa osittain lapsista aiheutuvia kustannuksia. Lapsilisäjärjestelmän rakenteellinen kehittäminen on kuitenkin välttämätöntä. Yksi suurimmista epäkohdista nykyisessä järjestelmässä on lapsilisän maksun päättyminen lapsen täyttäessä 17 vuotta. Nykyiselle käytännölle ei löydy kestäviä perusteita. Lapsen aiheuttamat kulut ovat jopa suurimmillaan 17-vuotiaana (ruoka, vaatetus, koulukirjat yms. opiskelumateriaalit, harrastukset, autokoulu ym.). Vanhemmat vastaavat lasten elatuksesta 18 vuoteen asti, joten perheen taloudellinen tilanne vaikuttaa monella tavalla nuoren elämään. Teini-ikä on myös hyvin kriittistä aikaa nuoren itsenäistymisen ja kehityksen kannalta.

Lapsiperheiden köyhyyttä tulee vähentää ja eriarvoistumiskehitykseen tulee puuttua parantamalla lapsiperheiden taloudellista asemaa, kuten hallitusohjelmaankin on kirjattu. Oikeus lapsilisään on ulotettava koskemaan kaikkia alle 18-vuotiaita lapsia.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.10.51 budjettiperusteisena lisäyksenä 89 000 000 euroa lapsilisän maksamiseen 17-vuotiaille.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Anneli Kiljunen /sd
  • Tuula Väätäinen /sd
  • Jouko Skinnari /sd
  • Satu Taiveaho /sd
  • Maria Guzenina-Richardson /sd
  • Saara Karhu /sd

​​​​