TALOUSARVIOALOITE 315/2009 vp

TAA 315/2009 vp - Kimmo Kiljunen /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Itäisen Suomenlahden kansallispuiston laajentamiseen

Eduskunnalle

Tämä talousarvioaloite on Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajien neuvottelukunnan yhteiseksi aloitteekseen hyväksymä aloite.

Itäisen Suomenlahden kansallispuiston alue on lähes kokonaan karua ja suojatonta ulkosaaristoa. Rakentamaton meren saaristo antaa hyvät edellytykset alkuperäiselle saaristoluonnolle, jonka näkyvimpiä edustajia ovat merilinnut. Itäisen Suomenlahden kansallispuiston käytön keskeisimpänä tavoitteena on luonnonsuojelu. Laajan alueen käyttömuodot ovat moninaiset. Merenkulkulaitoksella, puolustusvoimilla ja rajavartiostolla on alueen käyttöön liittyviä erityistarpeita. Huviveneily ja siihen liittyvä retkeily sekä muut harrastukset ja sotahistoriakohteisiin tutustuminen houkuttelevat kävijöitä alueelle. Alueella toimii useita yrityksiä, jotka tarjoavat asiakkailleen saaristoon liittyviä matkailupalveluita. Laajat yleiset vesialueet tarjoavat vapaan metsästys- ja kalastusoikeuden kaikille kansalaisille. Alue on merkittävä ammatti-, kotitarve- ja vapaa-ajan kalastukselle. Metsähallitus on rakentanut eräisiin alueen saariin palvelurakenteita vaatimattoman retkeilyn tarpeisiin.

Lisääntynyt Suomenlahden virkistyskäyttö sekä kansalliset luonnon monimuotoisuuden turvaamisen tavoitteet edellyttävät kansallispuiston laajentamisen Itä-Uudenmaan puolelle siten, että kansallispuisto ulottuu vähintään Pernajan Hudön saareen ja sen eteläpuoleisille vesialueille.

Kansallispuistot perustetaan lailla. Metsähallituksen tehtävänä on vastata kansallispuiston hallinnoinnista ja hoidon järjestämisestä. Itäisen Suomenlahden kansallispuiston laajentaminen Itä-Uudenmaan puolelle turvaisi alueen suojelu- ja virkistyskäyttöarvojen säilymisen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  35.10.52 lisäyksenä 500 000 euroa Itäisen Suomenlahden kansallispuiston laajentamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Kari Uotila /vas
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Timo Juurikkala /vihr
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Matti Saarinen /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Tapani Mäkinen /kok

​​​​