TALOUSARVIOALOITE 317/2009 vp

TAA 317/2009 vp - Krista Kiuru /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen petoeläinvahinkojen korvaamiseen

Eduskunnalle

Maamme suurpetokannat ovat yhä kasvussa, ja suurpetojen levinneisyysalueet ovat merkittävästi laajentuneet. Nämä seikat ovat johtaneet suurpetojen aiheuttamien vahinkojen määrän lisääntymiseen. Kaikkia vahinkoja ei ole voitu korvata asiallisessa ajassa eikä tarpeellisin määrin, sillä petoeläinten vahinkojen korvaamiseen on yhä varattu liian vähän määrärahoja suhteessa vahinkojen suureen määrälliseen kasvuun.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  30.40.42 lisäyksenä 300 000 euroa petoeläinvahinkojen korvaamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Krista Kiuru /sd
  • Reijo Kallio /sd
  • Tuula Peltonen /sd
  • Tero Rönni /sd
  • Reijo Laitinen /sd
  • Miapetra Kumpula-Natri /sd
  • Pauliina Viitamies /sd

​​​​