TALOUSARVIOALOITE 318/2009 vp

TAA 318/2009 vp - Krista Kiuru /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen tasoristeysten poistamiseen rataosuudelta Tampere—Pori

Eduskunnalle

Pori—Tampere-rata on Satakunnan yhteys maan muuhun rataverkkoon, erityisesti sitä käytetään pääkaupunkiseudulle suuntautuvaan henkilöliikenteeseen. Rataosalle jo aiemmin tehty sähköistys mahdollistaa teoriassa jopa 220 km/t nopeuden, mutta nykyinen ratageometria alentaa tätä nopeutta. Kallistuvakorista Pendolino-junaa käytettäessä voidaan nopeutta kuitenkin nostaa perinteisiin juniin verrattuna.

Liikenneturvallisuuden korostaminen on entistä tärkeämpää junaliikenteen nopeutuessa. Nopeuksien nostamisen edellytyksenä on, että rataosan tasoristeykset on muutettava eritasoristeyksiksi tai poistettava. Tasoristeysten poistuminen mahdollistaa näin investointien täysimääräisen hyödyntämisen nopealla liikenteellä saavutettavien aikavoittojen myötä ja parantaa merkittävästi tie- ja junaliikenteen turvallisuutta. Koko Tampere—Pori-rataosan nopeuden noston kustannukset ovat noin 25 milj. euroa. VR:n tasoristeysten turvallisuusohjelmaan sisältyy myös Tampere—Pori-rataosan risteysten poistaminen pitkällä aikavälillä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 5 000 000 euroa tasoristeysten poistamiseen rataosuudelta Tampere—Pori.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Krista Kiuru /sd
  • Oiva Kaltiokumpu /kesk
  • Antti Vuolanne /sd
  • Veijo Puhjo /vas
  • Sampsa Kataja /kok
  • Reijo Kallio /sd
  • Juha Korkeaoja /kesk

​​​​