TALOUSARVIOALOITE 319/2009 vp

TAA 319/2009 vp - Krista Kiuru /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen rataverkon korjausinvestointeihin

Eduskunnalle

Rataverkon korjausinvestointeihin tarvittavat määrärahat ovat olleet pitkällä aikavälillä mitattuina laskussa. Vähennysten seurauksena rataverkon liikenne- ja käyttörajoituksia on jouduttu lisäämään. Tilanteesta on aiheutunut myös jatkuva uhka henkilöstön lomautuksiin. Vastoin hallituksen tavoitteita raideliikenteen kilpailukyky on suhteessa muihin liikennemuotoihin alentunut.

Aiotut rataverkon korjaushankkeet ympäri Suomea saattavat määrärahojen puuttuessa vaarantua. Mikäli korjausinvestointeihin ei ole riittäviä määrärahoja, silloin on pelättävissä, että tulevaisuudessa myös Satakunnan jonossa olevat hankkeet siirtyvät toteutettaviksi suunniteltua myöhemmin.

Taantuman aikaan julkisiin investointeihin tulisi panostaa entistäkin enemmän, sillä työllisyyshyöty on silloin erityisen suuri. Tärkeää on varmistaa, että Tampere—Pori-rataosuuden kehittäminen tapahtuu jatkossakin suunnitellussa aikataulussa. Satakuntalaisen tavaraliikenteen ja satamien toimivuuden kannalta on tärkeää jatkaa osuuksien Mäntyluoto—Harjavalta ja Rauma—Kokemäki lisäksi akselipainojen nostoa 25 tonniin myös osuuksilla Harjavalta—Kokemäki ja Kokemäki—Tampere. Se tukisi erityisesti metsäteollisuuden toiminnan edellytyksiä Satakunnassa.

Lisämäärärahojen saaminen perusrataverkon korjausinvestointeihin on tärkeää, sillä vuoroaan odottaa myös Pori—Tampere-radan tasoristeysten muuttaminen eritasoristeyksiksi tai poistaminen nopeiden henkilöjunayhteyksien luomiseksi.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 10 000 000 euroa rataverkon korjausinvestointeihin.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Krista Kiuru /sd
  • Antti Vuolanne /sd
  • Reijo Kallio /sd
  • Veijo Puhjo /vas

​​​​