TALOUSARVIOALOITE 32/2009 vp

TAA 32/2009 vp - Paavo Arhinmäki /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen yleisten kirjastojen käyttökustannuksiin ja laajakaistayhteyksien hankkimiseen

Eduskunnalle

Kirjastoilla on suuri merkitys kansalaisten tasavertaisuuden ja demokratian edistämisessä. Kirjastojen kautta voidaan osaltaan taata tasa-arvoiset mahdollisuudet tietoyhteiskunnan hyödyntämiseen ja siihen osallistumiseen kaikille. Kirjastoissa on oltava riittävästi internetyhteydellisiä tietokoneita asiakkaiden käytettävissä asiantuntevan palvelun kera.

Kunnalliset kirjastot ovat aikoinaan saaneet valtiolta varoja koneiden ja internetyhteyksien hankintaan, mutta jatkuvasti kehittyvä teknologia ja ohjelmistot vievät nyt suhteettoman suuria summia kirjastojen vuosittaisista budjeteista. Tämä raha on yleensä pois kirjastojen muusta toiminnasta. Vastuu tasa-arvoisesta tietoyhteiskunnasta ja sen rahoittamisesta ei voi olla yksin kirjastoilla.

Tietoyhteiskuntaa ei saa digitalisoida muun kulttuurin kustannuksella. Tarvitaan valtion panostusta, jotta kaikki kirjastot ovat kiinteissä yhteyksissä verkkoon. Viime vuosina julkinen kirjastoverkko on kiihtyvällä tavalla eriarvoistunut teknisten mahdollisuuksien tai lähinnä niiden puutteen vuoksi. Erityisesti ongelma on kasaantunut niihin kuntiin, joissa jopa kaupallisten palveluiden saatavuus pienen väestöpohjan tai syrjäisen sijainnin vuoksi on ollut olematonta.

Erilaisten tietoyhteiskuntahankkeiden tarkoituksena on edistää kansalaisten tasa-arvoisia mahdollisuuksia selviytyä muuttuvassa maailmassa sekä estää tiedollista ja taidollista syrjäytymistä. Tavoitteena on kansalaisten tietoyhteiskunta. Siksi erilaisilla hankkeilla kansalaisia koulutetaan käyttämään uutta informaatio- ja kommunikaatioteknologiaa. Jotta kansalaisten mahdollisuudet kehittää tietoyhteiskunnan vaatimia taitojansa sekä hyödyntää tietoyhteiskunnan mahdollisuuksia olisivat myös todellisuudessa olemassa, on kansainvälisestikin arvostetun kirjastoverkkomme oltava osa tätä hanketta. Nykyiset kirjastojen taloudelliset voimavarat eivät tätä mahdollista.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  29.80.30 lisäyksenä 8 500 000 euroa ja lisää momentin perusteluihin maininnan, että määrärahasta osoitetaan 4 000 000 euroa tietoyhteiskuntahanketta tukevien ja kansalaisten tasa-arvoisuutta lisäävien julkisten asiakaspäätteiden ja laajakaistayhteyksien hankkimiseen yleisiin kirjastoihin, 4 000 000 euroa kirjastojen henkilöstöresursseihin ja aineistohankintoihin sekä 500 000 euroa valtionosuuksien korotukseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Paavo Arhinmäki /vas 
  • Minna Sirnö /vas

​​​​