TALOUSARVIOALOITE 321/2009 vp

TAA 321/2009 vp - Esko Kiviranta /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen meriteollisen korkeakouluopetuksen ja tutkimuksen aloittamiseen Turussa

Eduskunnalle

Telakkateollisuuden toimintaedellytysten turvaamiseksi Turussa tarvitaan erilaisia toimenpiteitä, mm. innovaatiotukea ja verotuksellisia järjestelyjä. Tarvitaan myös toimenpiteitä meriteollisuuden osaamisen ja tutkimuksen vahvistamiseksi.

Suomalaisen laivanrakennuksen painopiste sijaitsee lounaisessa Suomessa. Ainoa meritekniikan yliopistotasoista koulutusta ja tutkimusta tarjoava yliopisto maassamme on Teknillinen korkeakoulu/Aalto-yliopisto. Ainoa meritekniikan koulutusta tarjoava ammattikorkeakoulu on Turun ammattikorkeakoulu.

Haasteena on meriteollisuuden osaamispohjan määrällisen riittävyyden ja laadullisen pätevyyden varmistaminen nyt ja tulevaisuudessa. Alueella on jo nyt kansainvälisesti kriittinen massa osaamista, koulutusta ja tutkimusta. Tämän meriteollisuuden osaamisen varmistamiseksi on rakennettava silta taloustaantuman yli.

Meriteollisuuden osaamisen ja tutkimuksen vahvistaminen on keskeisellä sijalla myös maakunnan strategisissa linjauksissa. Varsinais-Suomen maakuntaohjelma 2009—2010 sisältää ajatuksen meriakatemian perustamisesta. Turun kaupunki pyrkii yhdessä Lounais-Suomen muiden keskuskaupunkien, Porin, Rauman ja Uudenkaupungin, kanssa sekä tiiviissä yhteistyössä meriteollisuuden ylemmän tutkimuksen ja koulutuksen kehittämiseen. Tätä tavoitetta on viety aktiivisesti eteenpäin Teknillisen korkeakoulun Aalto-yliopiston kanssa.

Tarkoitus on tehdä Teknillisen korkeakoulun ja Lounais-Suomen alueen toimijoiden yhteinen toteutettavuusselvitys Meritekniikan kehittämiskeskuksen perustamisesta Lounais-Suomeen. Hanke on yhteinen Varsinais-Suomelle ja Satakunnalle.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  29.40.50 lisäyksenä 1 000 000 euroa meriteollisen korkeakouluopetuksen ja tutkimuksen aloittamiseen Turussa.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

 • Esko Kiviranta /kesk
 • Jyrki Yrttiaho /vas
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Timo Kaunisto /kesk
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Katja Taimela /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Janina Andersson /vihr
 • Ville Niinistö /vihr
 • Heli Paasio /sd
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Petteri Orpo /kok
 • Jouko Laxell /kok
 • Ilkka Kantola /sd
 • Annika Lapintie /vas

​​​​