TALOUSARVIOALOITE 322/2009 vp

TAA 322/2009 vp - Esko Kiviranta /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Turun yliopiston strategiseen rahoitukseen

Eduskunnalle

Turun yliopisto ja Turun kauppakorkeakoulu ovat valtakunnallisia edelläkävijöitä yliopistojen rakenteellisessa kehittämisessä. Kummankin yliopiston hallitus päätti vuoden 2009 alussa yliopistojen yhdistymisestä 1.1.2010 alkaen. Yhdistymistä edeltää konsortiovaihe, jolla valmistaudutaan uuden yliopiston aloittamiseen. Yhdistymisprosessissa on käynnistetty useita kehittämishankkeita uuden Turun yliopiston toimintaedellytysten vahvistamiseksi. Keskeisenä lähtökohtana on toiminnan laadun parantaminen sekä tuottavuuden ja tehokkuuden lisääminen. Yhdistymisprosessin loppuun saattamiseen haetaan opetusministeriöltä strategista rahoitusta vuosille 2010—2012.

Uuden yliopiston keskeisiä piirteitä ovat korkeatasoinen, kansainvälisesti arvostettu tutkimusosaaminen, laaja monitieteisyys sekä kokonaisvaltaisen vastuun ottaminen liiketoimintaosaamisen kehittämisestä. Toimintarakenteen kehittämisen tavoitteena on, että kahden menestyvän yliopiston toimintaedellytykset edelleen vahvistuvat.

Erittäin merkittäviä avauksia ovat mm. kahden tutkijakollegiumin (Ihmistieteiden tutkijakollegium sekä Luonnontieteiden ja lääketieteen alan tutkijakollegium) käynnistäminen. Taloustieteet on päätetty yhdistää vahvaksi taloustieteen laitokseksi. Jo nyt kansainvälisesti tunnetut tietojärjestelmätieteen yksiköt yhdistämällä syntyy merkittävä alan osaamiskeskittymä. Tilastotieteellistä tutkimusta, opetusta ja asiantuntijapalvelua pyritään edistämään kaikilla uuden yliopiston empiirisen tutkimuksen aloilla perustamalla riittävillä voimavaroilla toimiva tilastotieteen keskus matematiikan ja tilastotieteen laitoksen yhteyteen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  29.40.50 lisäyksenä 4 000 000 euroa Turun yliopiston strategiseen rahoitukseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

 • Esko Kiviranta /kesk
 • Jyrki Yrttiaho /vas
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Timo Kaunisto /kesk
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Katja Taimela /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Ville Niinistö /vihr
 • Heli Paasio /sd
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Petteri Orpo /kok
 • Jouko Laxell /kok
 • Ilkka Kantola /sd
 • Annika Lapintie /vas
 • Janina Andersson /vihr

​​​​