TALOUSARVIOALOITE 323/2009 vp

TAA 323/2009 vp - Esko Kiviranta /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Lounais-Suomen maatalouden vesiensuojeluhankkeeseen

Eduskunnalle

Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa on käynnistynyt maatalouden TEHO-hanke. Tavoitteena on vähentää käytännönläheisillä toimilla nopeasti ja monipuolisesti maatalouden vesistökuormitusta.

Hanke toteuttaa toimenpiteitä, joita Varsinais-Suomea ja Satakuntaa koskevassa vesienhoitosuunnitelmassa ja pinta- ja pohjavesien vesienhoidon toimenpideohjelmissa on osoitettu. Maatalouden vesistökuormitusta vähennetään hankkeen tuottamien työtapojen avulla. Hanke soveltaa ja kehittää muun muassa "Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet" loppuraportin (2008) ehdotuksia, erityisesti ympäristöarvokauppaa. Samalla toteutetaan hallituksen Itämeren suojelua koskevan selonteon toimenpide-ehdotuksia. Toimenpiteet kohdennetaan Lounais-Suomen vesiensuojelun kannalta herkimmille alueille — noin 20 %:lle kokonaispeltoalasta.

Hankkeen yhteydessä seurataan ja arvioidaan nykyaikaisin keinoin toimenpiteiden vaikuttavuutta pintavesiin ja pohjavesiin. Hankkeessa selvitetään myös eri toimenpiteiden ja toteutuskeinojen tila- ja aluekohtaiset kustannusvaikutukset ja rahoitusmahdollisuuksia. Laajamittaisen toteutuksen antamia kokemuksia voidaan hyödyntää maatalouden vesiensuojelun tukijärjestelmien kehittämisessä.

Hanke on kansallinen erityisohjelma, jolla on oma toteutusorganisaatio ja budjetti. Hankkeen toteuttaa Lounais-Suomen ympäristökeskus yhteistyökumppaneinaan Varsinais-Suomen ja Satakunnan ELY-keskusten maaseutuosastot sekä MTK:n alueorganisaatiot. Tavoitteena on myös kytkeä hankkeeseen muut alueella toimivat vesiensuojelua toteuttavat ja rahoittavat tahot, jolloin yhteiset resurssit voidaan käyttää tehokkaimmin.

Hanke on tarkoitus käynnistää mahdollisimman nopeasti ja sen toteutusaika on noin viisi vuotta. Kokonaiskustannukset ovat kahdeksan (8) milj. euroa, mikä on 20 % vesihoitosuunnitelman lisätoimenpiteiden kustannuksista vuosina 2010—2015. Julkinen rahoitus olisi seitsemän (7) milj. euroa, josta Varsinais-Suomen osuus on 60 % ja Satakunnan osuus 40 %. Loppurahoituksesta vastaavat tuottajat, yksityinen sektori ja paikalliset toimijat.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  30.50.31 lisäyksenä 1 200 000 euroa maatalouden vesiensuojelutoimenpiteiden toteuttamiseen Länsi-Suomessa.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

 • Esko Kiviranta /kesk
 • Jyrki Yrttiaho /vas
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Timo Kaunisto /kesk
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Katja Taimela /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Janina Andersson /vihr
 • Ville Niinistö /vihr
 • Heli Paasio /sd
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Petteri Orpo /kok
 • Jouko Laxell /kok
 • Ilkka Kantola /sd
 • Annika Lapintie /vas

​​​​