TALOUSARVIOALOITE 325/2009 vp

TAA 325/2009 vp - Esko Kiviranta /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Sauvo—Pyhäloukas-tien perusparannukseen

Eduskunnalle

Sauvon ja Halikon välinen Sauvo—Korpela—Pyhäloukas-tie on potentiaaliseen liikennemääräänsä nähden ala-arvoisessa kunnossa. Tie on tärkeä mm. Sauvosta Saloon suuntautuvan työmatkaliikenteen kannalta. Liikenneturvallisuuden kannalta ko. tien asfaltointi ja muut perusparannustoimet ovat välttämättömiä. Tien päällystämätön osuus on pituudeltaan noin 10 kilometriä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 3 500 000 euroa Sauvo—Pyhäloukas-tien perusparannukseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Esko Kiviranta /kesk

​​​​