TALOUSARVIOALOITE 328/2009 vp

TAA 328/2009 vp - Esko Kiviranta /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen yksityisteiden valtionapuun

Eduskunnalle

Suomen tieverkolle tärkeän hiussuoniston kunto on viime vuosina huonontunut selvästi. Kun 1990-luvun lopulla hyväkuntoisten teiden osuus oli 70 prosenttia, se on nyt alle 30 prosenttia.

Kunnostustöille on tarvetta, sillä yksityisteiden varrella asuu nykyisin noin puoli miljoonaa ihmistä, joista merkittävä osa käyttää teitä päivittäin työmatkoihin. Teiden käyttöä lisäävät myös uusi pienyritystoiminta ja yksityisteiden vaikutusalueella sijaitsevat noin 200 000 loma-asuntoa. Yksityistiet ovat lisäksi tärkeitä muun muassa marjastuksen, sienestyksen ja luonnon muun moninaiskäytön kannalta.

Lisärasitusta yksityisteille ovat tuoneet kasvaneet kuljetusmäärät ja kuljetusten painot. Teiltä vaaditaan aiempaa enemmän kantavuutta muun muassa metsä- ja maatalouden tarpeisiin. Pääosa puutavarasta lähtee liikkeelle yksityisteiden varsilta.

Talousarvioesityksen mukainen 23 miljoonan euron määräraha yksityisteiden ylläpitoon on riittämätön ottaen huomioon jo useita vuosia jatkunut määrärahavaje ja yksityisteiden heikentynyt tila.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.50 lisäyksenä 7 000 000 euroa yksityisteiden valtionapuun.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Esko Kiviranta /kesk

​​​​