TALOUSARVIOALOITE 329/2009 vp

TAA 329/2009 vp - Esko Kiviranta /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Piikkiö—Ravattula-tieosuuden muuttamiseen nelikaistaiseksi

Eduskunnalle

Kaarinan Piikkiöstä Raisioon johtava Turun ohitustie, kantatie 40, on Piikkiö—Ravattula-tieosuudella kaksikaistainen, mikä aiheuttaa ruuhkia ja liikennehäiriöitä. Kantatieltä 110 haarautuva tieosuus on pituudeltaan vähän yli kymmenen kilometriä. Ravattulan kohdalla väylä muuttuu nelikaistaiseksi, mikä edistää liikenneruuhkien purkautumista. Piikkiöstä Ravattulaan ulottuva tieosuus on nykyisessä kunnossaan melkoinen hidaste työmatka- ja muulle liikenteelle, minkä vuoksi se olisi välttämätöntä rakentaa nelikaistaiseksi. Tien muuttaminen nelikaistaiseksi parantaisi lisäksi merkittävästi väylän liikenneturvallisuutta.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.78 lisäyksenä 60 000 000 euroa Piikkiö—Ravattula-tieosuuden (kantatie 40) muuttamiseen nelikaistaiseksi.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Esko Kiviranta /kesk

​​​​