TALOUSARVIOALOITE 330/2009 vp

TAA 330/2009 vp - Esko Kiviranta /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Maakaasuputki Varsinais-Suomeen -hankkeen suunnitteluun

Eduskunnalle

Maakaasuverkoston laajentamista Länsi-Suomeen on suunniteltu pitkään. Maakaasua käytettäisiin alueella pääosin korvaamaan hiiltä kaukolämmön ja energian tuotannossa. Laajennushanke toteutuu, jos se todetaan kannattavaksi eli maakaasulle löytyy riittävästi käyttäjiä ja maakaasuputki pystytään rakentamaan kustannustehokkaasti.

Maakaasuputken saaminen Varsinais-Suomeen olisi potentiaalinen mahdollisuus Neste Oilin Naantalin jalostamon kehitykselle. Samalla mahdollistettaisiin maakaasun käyttö yhteysaluksissa ja Ruotsin laivoissa. Seuraavat Turku—Tukholma-reitille tulevat matkustajalautat voivat olla maakaasukäyttöisiä. Itämeren LBG (nesteytetty maakaasu) -ratkaisuissa olisi tarkoituksenmukaista arvioida myös Naantalin jalostamovoimalaitosalueen soveltuvuutta LNG-terminaalin sijoituspaikaksi. Lisäksi maakaasuputken vetäminen Varsinais-Suomeen mahdollistaisi jatkoyhteyden tekemisen Satakuntaan.

Maakaasun hinnan tulisi olla Varsinais-Suomessa korkeintaan maassa yleisesti noudatettavalla hintatasolla. Koska maakaasun kysyntä Varsinais-Suomessa ei tällä hetkellä yllä kaasuntoimittaja Gasumin ilmoittamalle kannattavuusrajalle, tulisi valtion osallistua maakaasuputken rakentamiskustannuksiin. Mäntsälä—Turku/Naantali maakaasuputken pituus on noin 200 km ja kokonaiskustannusarvio noin 150 milj. euroa. Putkiprojektin työllistävä vaikutus on suoraan noin 1 000 henkilötyövuotta ja välilliset työllisyysvaikutukset kaksin- tai kolminkertaiset.

Pikaisesti tulee selvittää valtion mahdollisuudet osallistua maakaasuputken rakentamiseen. Maakaasuverkon laajentaminen tukee energiatalouden ilmasto- ja ympäristöystävällisempää linjaa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  32.60.40 lisäyksenä 800 000 euroa maakaasuputken vetämiseksi Varsinais-Suomeen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

 • Esko Kiviranta /kesk
 • Jyrki Yrttiaho /vas
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Timo Kaunisto /kesk
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Katja Taimela /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Janina Andersson /vihr
 • Ville Niinistö /vihr
 • Heli Paasio /sd
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Petteri Orpo /kok
 • Jouko Laxell /kok
 • Ilkka Kantola /sd
 • Annika Lapintie /vas

​​​​