TALOUSARVIOALOITE 331/2009 vp

TAA 331/2009 vp - Esko Kiviranta /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen ympäristötöihin

Eduskunnalle

Vesitalouden ja ympäristötöiden määrärahojen riittämättömyys heikentää ihmisten hyvinvoinnille ja yhteiskuntatoiminnalle elintärkeitä välttämättömyyspalveluja. Ensi vuoden talousarvioehdotuksessa määrärahaa ympäristötalouteen ja vesistötöihin ei ole riittävästi. Ympäristötöiden rahoitus on riittämätön, sillä rahaa tarvitaan lisää siirtoviemäreiden ja yhdysvesijohtojen rakentamiseen sekä pilaantuneiden alueiden ja vesistöjen kunnostukseen.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  35.10.77 lisäyksenä 8 000 000 euroa ympäristötöihin.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Esko Kiviranta /kesk

​​​​