TALOUSARVIOALOITE 333/2009 vp

TAA 333/2009 vp - Katri Komi /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Savonlinnan Oopperajuhlille

Eduskunnalle

Viime vuosina useiden eri kansainvälisten lehtien arvioissa ja listauksissa Savonlinnan Oopperajuhlat on nostettu maailman oopperaa esittävien festivaalien joukossa kymmenen parhaan joukkoon. Savonlinnan vahvuuksia ovat esitysten taiteellinen taso, Olavinlinnan ainutlaatuiset visuaaliset ja akustiset puitteet oopperan esittämiselle sekä Savonlinnan ja sen alueen poikkeuksellisen kaunis järviluonto.

Savonlinnan Oopperajuhlien imagollinen merkitys Suomelle ja Savonlinnan talousalueelle on erittäin suuri. Imagon lisäksi juhlilla on myös vahva taloudellinen merkitys. Valtion verotuloiksi on arvioitu 3,5 miljoonaa euroa ja Savonlinnan talousalueen verotuloiksi 1,5 miljoonaa euroa.

Vuonna 1993 Oopperajuhlat pelastettiin syvästä rahoituskriisistä valtion ja Savonlinnan kaupungin toimesta. Siitä lähtien toiminta on ollut kasvuhakuista sekä laadullisessa mielessä että esitysten määrän ja asiakasvolyymien suhteen. Tämän seurauksena julkisten toiminta-avustusten osuus Oopperajuhlien budjetissa on pudonnut 24 prosentista 14 prosenttiin (pääsylipputulojen muodostaessa noin 68 % ja sponsoroinnin noin 12 % tuloista).

Selviytyminen tästä rahoitusvajeesta on edellyttänyt:

  • budjetointia perustuen Olavinlinnan 93-prosenttiseen täyttöasteeseen
  • pääsylipun hinnan vuosittaista korottamista noin 3 prosentilla (vuodesta 2003 keskihintaa on jouduttu nostamaan 20 eurolla 114 euroon)
  • sponsoritulojen osuuden kasvamista 2 prosentista parhaimmillaan noin 15 prosenttiin.

Koko 2000-luvun Oopperajuhlien asiakkaista noin 90 % on ollut yksityisiä ja 10 % yritysasiakkaita. Tänä kesänä yritysasiakkaiden osuus väheni entisestään talouskriisin myötä. Myös ensi vuoden ennakkovarauksia on vähemmän edellisiin vuosiin verrattuna. Uhkana on, että Oopperajuhlia jouduttaisiin lyhentämään viikolla, mikä merkitsisi suuria menetyksiä alueen palveluyrityksille sekä vahingoittaisi Oopperajuhlien kansainvälistä mainetta. On selvää, ettei Oopperajuhlien rahoitusta voida enää rakentaa nykyisen tasoisille täyttöastevaatimuksille yhdistettynä pääsylipun hinnan korotuksille.

Savonlinnan Oopperajuhlat on kansallinen instituutio, jonka julkinen rahoitus ei vastaa tätä asemaa eikä mahdollista tulevaisuuden kilpailukykyä kansainvälisten huippufestivaalien joukossa. Ehdottamamme korotuksen jälkeenkin Oopperajuhlien julkinen tuki on ylivoimaisesti pienin mainitussa viiteryhmässä, siis erinomainen suomalainen esimerkki luovan talouden huipputehokkaasta toimijasta.

Savonlinnan Oopperajuhlat on tällä hetkellä liian suuri toimija olemassa olevalle kustannuspaikalle ja vääristää siten rahanjaon kyseisellä momentilla. Tämän vuoksi se olisi hyvä siirtää omalle momentilleen, jotta nykyisen momentin tasapuolisuus säilyisi.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon luvun  29.80 uudelle momentille 1 200 000 euroa Savonlinnan Oopperajuhlien tulevaisuuden turvaamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Katri Komi /kesk
  • Olli Nepponen /kok
  • Heli Järvinen /vihr
  • Pauliina Viitamies /sd
  • Lenita Toivakka /kok
  • Jari Leppä /kesk

​​​​