TALOUSARVIOALOITE  340/2009 vp

TAA 340/2009 vp - Martti Korhonen /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen pääradan peruskorjaukseen välillä Seinäjoki—Oulu

Eduskunnalle

Seinäjoki—Oulu-päärata on elintärkeä pohjoisen Suomen alue- ja työllisyyspolitiikan kannalta. Paineita Pohjanmaan radan kehittämiseen on runsaasti. Liikennemäärät Oulun ja Seinäjoen sekä Ylivieskan ja Kokkolan välillä ovat kasvussa. Tulevaisuudessa myös raskaan liikenteen osuus lisääntyy rataosuudella Talvivaaran kaivoksen ja muiden hankkeiden myötä.

Vuoden 2010 talousarvioesityksessä hankkeeseen on varattu vain 40 miljoonaa euroa. Pohjanmaan radan peruskorjaushankkeeseen tarvitaan tätä tasoa suurempia panostuksia, jotta ratatyöt eivät keskeytyisi. Tällä rahoitustasolla työtahti ei ole riittävän nopea, ja radan käyttöä hankaloittavat liikennerajoitukset tulevat kasvamaan lähivuosina. Pahimmassa tapauksessa työt voivat kestää vielä kymmeniä vuosia.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.78 lisäyksenä 50 000 000 euroa pääradan peruskorjaukseen välillä Seinäjoki—Oulu.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Martti Korhonen /vas
  • Esko-Juhani Tennilä /vas

​​​​