TALOUSARVIOALOITE 343/2009 vp

TAA 343/2009 vp - Valto Koski /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Kaakkois-Suomen tiepiirille Huhdasjärvi—Pärnämäki-tiehankkeen toteuttamiseen

Eduskunnalle

Maantie 416 on sorapintainen ja erityisen huono sekä kunnoltaan että geometrialtaan. Tien kokonaispituus on 17 kilometriä.

Tielle on laadittu yleissuunnitelma. Seuraavaksi olisi vuorossa tiesuunnitelman laatiminen, minkä jälkeen tarvittavat alueet voitaisiin ottaa haltuun ja ryhtyä laatimaan rakennussuunnitelmaa. Hanke on ollut jo pitkään odottamassa vuoroaan ja on tarpeellinen useasta syystä: se parantaisi merkittävästi mm. liikenneturvallisuutta tieosuudella ja vähentäisi merkittävästi myös tienpidon kustannuksia. Maantie 416 toimii yhtenä keskeisenä väylänä mm. puuraaka-aineiden kuljetuksissa Järvi-Suomen metsäalueilta Kymenlaakson paperitehtaille ja muiden kuljetusten osalta Kotkan ja Haminan satamiin. Uiton loputtua Konnivedellä puun kuljetukset ovat lisääntyneet entisestään, mikä on omiaan kuormittamaan lisää huonokuntoista tietä. Hankkeen saamiseksi käyntiin valtion talousarviossa tulisi varata vuoden 2009 osalle määräraha tiesuunnitelmaa ja maa-alueiden lunastamista sekä rakennussuunnitelman laatimista varten.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 850 000 euroa Kaakkois-Suomen tiepiirille Huhdasjärvi—Pärnämäki-tiehankkeeseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Valto Koski /sd
  • Sari Palm /kd

​​​​