TALOUSARVIOALOITE 344/2009 vp

TAA 344/2009 vp - Valto Koski /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Kimolan ja Voikkaan sulkujen suunnitteluun

Eduskunnalle

Kimolan kanava, joka on Suomen pisin sisävesiväylä, sijaitsee Konniveden ja Jaalan Pyhäjärven välissä. Kanavan kautta on uitettu aikanaan alueen metsäteollisuudelle merkittävä määrä raakapuuta, jonka uitto on lopetettu käytössä olleiden nippunostureiden huonokuntoisuuden takia. Väylää voitaisiin käyttää edelleen uittoon sekä veneilyyn, jos nykyisten nippunosturien tilalle rakennettaisiin sulut. Sulkujen rakentaminen toisi lisäarvoa monessa mielessä. Puun kuljetusten jatkuminen voitaisiin turvata, mikä parantaisi puun laatua ja laskisi kuljetuskustannuksia. Väylä avaisi myös matkailulle uusia näkymiä aina Keski-Suomea myöten. Sulkujen rakentaminen mahdollistaisi proomukuljetukset suoraan alueella toimiville tehtaille koko Järvi-Suomen laajalta alueelta. Tämä olisi kaikkein ympäristöystävällisin kuljetusmuoto puunkuljetuksille. Kanavan sulkujen rakentaminen parantaisi myös Päijänne—Keitele-kanavan kannattavuutta, koska ne avaisivat uusia näkymiä sisävesien laajemmalle hyötykäytölle.

Sulkujen rakentaminen sisältyy Merenkulkuhallituksen väyläohjelmaan liikenne-ja viestintäministeriön asettaman (2.9.2001-31.3.2002) työryhmän laatimaan meri-ja sisävesiväylien pitkän tähtäimen kehittämisohjelmaan.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 1 500 000 euroa Kimolan ja Voikkaan sulkujen suunnitteluun.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Valto Koski /sd
  • Jouko Skinnari /sd
  • Sari Palm /kd
  • Rakel Hiltunen /sd

​​​​