TALOUSARVIOALOITE 346/2009 vp

TAA 346/2009 vp - Valto Koski /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen työmarkkinatuen ja työttömän peruspäivärahan korottamiseen

Eduskunnalle

Perustuslain 19 §:n 2 momentin mukaan lailla turvataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella. Perustuslain nojalla ns. syyperusteista toimeentuloa saavien ei siten tulisi joutua viimesijaisen toimeentuloturvan eli toimeentulotuen piiriin. Työttömän perusturvan reaaliarvo on nyt huonompi kuin 1990-luvun laman aikana. Näiden vuosien aikana reaalinen ansiotasoindeksi on noussut jopa 30 prosenttia, kun samaan aikaan peruspäivärahan reaaliarvo on tutkimusten mukaan peräti laskenut. Yhteiskunnan jakautuminen hyvä- ja huono-osaisiin vain kiihtyy, mikäli vähävaraisten toimeentulosta ei kanneta riittävää huolta.

Työmarkkinatuen ja työttömän peruspäivärahan taso (ilman lapsikorotuksia keskimäärin 551 euroa kuukaudessa) ei riitä työttömän perustoimeentuloon, ja osa työmarkkinatuen saajista joutuu turvautumaan toimeentulotukeen. Työttömien toimeentulotukiriippuvuuden lieventämiseksi esitämme työmarkkinatuen ja peruspäivärahan korottamista 120 euroa kuukaudessa. Näin näiden etuuksien määrä ilman lapsikorotuksia nousisi 671 euroon kuussa. Mm. toimeentulotukimenojen pieneneminen kompensoisi työttömyyspäivärahojen korotuksen kustannuksia.

Työmarkkinatukeen ja työttömän peruspäivärahaan tehtäviin tasokorotuksiin tulee myös liittää riittävä määrä aktiivitoimenpiteitä, jolloin pitkäaikaistyöttömiä voidaan auttaa työllistymään uudelleen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.20.52 lisäyksenä 140 000 000 euroa työmarkkinatukeen ja työttömän peruspäivärahan budjettiperusteiseen korottamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

 • Valto Koski /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Antti Vuolanne /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Merja Kyllönen /vas
 • Jyrki Yrttiaho /vas
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Sari Palm /kd
 • Reijo Kallio /sd
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Marko Asell /sd
 • Sirpa Paatero /sd
 • Saara Karhu /sd

​​​​